HOME>溪頭導覽>溪頭和雅谷
溪頭和雅谷

溪頭和雅谷

和雅谷為鹿谷鄉著名的鱒魚養殖場-翠谷山莊,附近的翠谷公園沿溪修建而成,建有拱型竹橋,溪邊有軍艦岩,長達二十公尺,裂自山壁,形狀奇特。